В Україні запровадять перевірки суддів на конфлікт інтересів

Кабінет міністрів України опублікував План заходів щодо виконання рекомендацій Європейської Комісії, включаючи оцінювання діючих суддів на предмет дотримання етичних норм та відсутності конфлікту інтересів.

Зокрема, йдеться про факти непотизму, сімейного “бізнесу” – коли окремі судді допускають участь у судових процесах своїх родичів або юридичних організацій, пов’язаних з ними, на стороні обвинувачення або захисту, що сприяє корупції та підриває довіру до судової системи України.

Виконання запланованих заходів буде може впливати на отримання Україною щоквартальної фінансової підтримки від ЄС в рамках Ukraine Facility. Ці рішення були прийняті після серії консультацій з експертами Євросоюзу та Ради Європи, а також на основі успішного досвіду країн, які раніше пройшли аналогічні процеси очищення своїх судових систем.

Одним з ключових аспектів реформи може стати введення системи незалежного зовнішнього аудиту суддівських кадрів, аналогічно практиці, яка була реалізована в країнах Північної Європи. Ця система передбачає комплексну перевірку кваліфікації, професіоналізму та особистої цілісності кандидатів на суддівські посади, а також регулярну оцінку діючих суддів на предмет дотримання етичних норм та відсутності конфлікту інтересів.

Планується адаптація та впровадження принципів і механізмів, використаних в Німеччині та Нідерландах, що стосуються навчання та підвищення кваліфікації суддів. Особливу увагу планують приділити розвитку навичок в галузі етики та конфлікту інтересів, а також зміцненню незалежності судової влади.

Для забезпечення прозорості та участі громадськості у процесі реформ планується залучення неурядових громадських організацій та засобів масової інформації для виявлення фактів сімейного “бізнесу”, непотизму.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *